Varebetegnelser fra 1735

Varebetegnelser fra 1735

Vi er i vort arbejde med at transskribere stiftsindberetningerne fra 1735 stødt på nogle købmandsvarer, som vi ikke har kunnet finde betydningen af. Er der mon nogen, der kan hjælpe os med disse varer:

Egstoel (sælges i pundvis)
Stuver
gradetas (sælges stykvis)
victril (sælges stykvis)
Rask (sælges i alen)
Schagrin (sælges i alen)
aachnus (sælges pundvis)
Rupper (sælges stykvis)
Ceiherron (sælges i alen)
Fagalie

Lisbeth Skjernov og Kirsten Lütchen-Lehn, Dansk Center for Byhistorie
29. oktober 2004

Svar:

Her er i hvert fald nogle af dem:

Rask - let uldent stof, ret tarveligt
Chagrin - silkestof
Stuber - mindre stykker, rester af af et stykke
Rupe el. ruppe - blød lodden tråd eller snor med lang strittende luv
Viktril = vitriol - svovlsyre

Venligst Ulla Grunddal

Ulla Grunddal
9. november 2004

 

Svar:

stuver kunne det ikke vaere en moent enhed,
hollansk stuiver?

jensen
16. juni 2005