Symposium om renæssancens bybefæstninger 2006

Symposium om renæssancens bybefæstninger 2006

I forbindelse med renæssanceåret i 2006 har Dansk Center for Byhistorie besluttet at lave et symposium om renæssancens bybefæstninger. I den forbindelse ønsker vi en række indlæg fra fagfolk som beskæftiger sig med fæstningsværkerne i og omkring byerne i perioden 1500-1660. I øjeblikket har forskere fra Nationalmuseet, Langelands Museum, Sydvestsjællands Museum, Den Gamle By og Afdeling for Middelalderarkæologi, Moesgaard, indvilget i at bidrage med indlæg og støtte til projektet. Hvis du har interesse i projektet eller har en ide til et indlæg, er du velkommen til at henvende dig til Dansk Center for Byhistorie på mail@byhistorie.dk mærk ”Bybefæstninger” eller til undertegnede.

Hans Jeppe Ravn, stud.mag
29. juni 2004

Svar:

Ville det være muligt at blive lidt bredere orienteret m.h.t. begrundelsen for netop
dette emnevalg og m.h.t. hvilke emner, som man indtil videre vil sætte på dagsorden?

Med venlig hilsen
Ulla Qvortrup
Den historiske Miniby
Fredericia

Ulla Qvortrup
2. august 2004

Svar:

Siden Wilhelm Lorentzen og Otto Norns dage ikke er lavet nogle støre gennemarbejdning af bybefæstningerne fra renæssancen. Det er derfor oplagt at bruge renæssanceåret, til at se på disse sider af vores materielle kulturarv. Det er meningen, at vi skal se på flest mulige sider af bybefæstningernes betydning og funktion. Det være sig såvel millitærhistorisk, politisk, dagligdags og geografisk funktion. Det er også vores intention at se på hvilken funktion bybefæstningerne spiller i borgernes daligdag og hvilket liv der har været på fæstningsværkerne i perioden 1500- 1660.

Jeppe Ravn
3. september 2004

Svar:

Spændende emne og godt initiativ. Jeg tillader mig at benytte diskussionsforummet som gæstebog for at udtrykke min begejstring. Håber at kunne deltage i symposiet. Min personlige interesse ligger før krudtskydevåbnets indførelse, men måske denne periode ligeledes vil blive berørt - som baggrund for at forstå udviklingen af forsvarsværkerne!?

Felix Vestergaard, Stud. Mag.
30. september 2004