Stednavne med endelsen -lev

Stednavne med endelsen -lev

Vi har fået en opgave udleveret i dansk, som går ud på, at vi skal finde ud af, hvad danske bynavne med endelsen -lev betyder. Her tænker vi på de 5 byer Brønderslev, Bolderslev, Haderslev, Tinglev og Vigerslev.

I den udleverede tekst står der, at bynavnene med endelsen -lev er en af de ældste blandt andre endelser som -inge, -løse, -sted og så selvfølgelig -lev.

Hvis du kan hjælpe os med betydningen af de 5 bynavne, har du nærmest reddet vores opgave.

Venlig hilsen, og på forhånd tak,
Jonas Carlsen, Nana Christensen og Henriette Mosgaard, HH1B, Esbjerg Handelsskole.

Jonas Carlsen
12. august 2005

Svar:

BRØNDERSLEV

Brønderslev har ca. 11.000 indbyggere. Den har været købstad siden 1921, men stedet er kendt tilbage i oldtiden hvor byen var omgivet af hav. Store Vildmose der ligger lige op ad byen - er således gammel havbund.

Brønderslev har et blomstrende handelsliv, der er koncentreret omkring centrum.

Navnet Brønderslev kommer fra navnet på en lokal vikingehøvding Brundur. "Brundurs lev - Brundurs sted".

Eline
17. september 2005

Svar:

Bolderslev:
Vi har mange stednavne der er opkaldt efter Balder , f.eks. Baldringes Lider, Baldringeby og Baldringetorp, alle i Baldringe sogn, Herrestad herred, Skåne.
Byen Bolderslev (syd for Aabenraa) hed oprindeligt Balderslev (og Haderslev hed oprindeligt Hotherslev, jvf. kampen mellem Balder og Höther i bl.a. Saxo bog 2:91). Ballerup ved København menes også oprindeligt at have heddet Baldersthorp

Eline
17. september 2005

Svar:

Haderslev: Se ovenfor under Brønderslev :)

TINGLEV:

Tinglev er kommunen med de mange oldtidsspor. Selv navnet stammer fra den tidlige middelalder, altså fra folkevandrindringernes tid. Længe troede man, at Tinglev kom af, at der lå flere tingsteder omkring stedet, og af at beboerne havde plantet skov omkring sig - heraf Thingløv. Men nyere sprogforskning tyder mere på, at der er tale om et stednavn sammensat af det olddanske mandenavn Thingi- og -lev, som betyder arv, ejendom.

Byerne der ender på "lev" opstod omkring år 600, da nomadefolkene bosatte sig på egnen og gav deres bosteder egne navne. Omkring 100 år senere var "rup"-endelser på mode, mens "bøl-byerne" stammer fra omkring år 900.

Eline
17. september 2005

Svar:

Mere om Haderslev
Forleddet er et gammelt mandsnavn Hathar, og efterleddet -lev betyder 'arvegods'. Navnet betyder altså "Hathars arvegods".

Eline
17. september 2005

Svar:

http://navneforskning.ku.dk/Stednavne.doc/betydninger.doc/#haderslev

På internettet kan I finde flere oplysninger - I mangler noget mere "kød på" opgaven og om Vigerslev. På ovenstående internetadresse kan I evt. klikke på linket: Opslagsværker og så gå på biblioteket og finde netop de oplysninger I har behov for.
Nu ved jeg ikke, om det er for sent at svare på jeres spørgsmål. Det kan jo være opgaven for længst skulle afleveres. Nå... men ellers håber jeg da, I har fået lidt ud af svarene og mod på selv at søge flere oplysninger - det kan ofte være som en skattejat, selv at gå ud og snuse og finde svar :) God fornøjelse

Eline
17. september 2005

Svar:

skattejat = skattejagt :O)

Eline
17. september 2005

Svar:

Jeg mener stednavne med endelsen -lev stammer fra før folkevandrings tiden, da de også findes i et område i Tyskland som undgik folkevandringerne i folkevandrings tiden.

Inden folkevandrings tiden så levede der mange stammer i nordtyskland og ved deres udvandring må de fleste stednavne som endte på -lev være forsvundet fra tyskland. da der ikke var nogen tilbage som kunne bevare dem.


Peter
25. oktober 2005

Svar:

Det er meget sændende at læse om de forskellige bynavnes oprindelse!
Min famillie har gennem generationer haft tilknytning til Vilslev ca. 10 nord for Ribe. Er der nogen af jer, der har en forklaring på det bynavn?

Inge
1. november 2005

Svar:

Så vidt vides skulle stedendelsen -lev ganske rigtigt være mellem de ældste.
Meget peger på at endelsen betyder noget i retning af lef(n) altså en gammel udgave af ordet levn/arv, så det er inde på noget af det rigtige når du nævner Brønderslev som Brundurs sted - men jeg ville nu mene at det ville betyde Brundurs arv - altså at den gamle høvding har ladt stedet gå videre til efterkommerne i sit eget gamle navn.

Det samme er tilfældet med mange andre steder fx Utterslev - Othars levn/arv.

Der har altså været en høvding eller betydningsfuld person i besiddelse af området men har videregivet det til andre med sit eget navn efter døden i tilfældene med disse -lev steder.


Flemming Willum Petersen
27. december 2005

Svar:

Til Inger.
Jeg ved godt at dette ikke har noget med bysamfund at gøre, og at det vel er tvivlsomt om du ser dette 4 år efter,;men hvis du ser det og er intere4seret i at komme i forbindelse med een som også har forslægt i Vilslev, nemlig Morten Sørensen kaldet Veirup og hans svigersom Michael Pedersen kaldet Darum så skriv til mig
Mvh. Egon

Egon Hansen
27. juli 2009