Socialtopografi i middelalderens byer

Socialtopografi i middelalderens byer

Jeg skriver speciale på arkæologi ved Københavns Universitet om middelalderkeramik fra arkæologiske udgravninger i Næstved. Formålet er, at undersøge om spredningen af keramiktyper afspejler høj- og lavstatus beboelsesområder indenfor den middelalderlige bygrænse. Antagelsen er, at høj status var forbundet med byens centrum, dvs. området omkring byens torv, evt. havn og enkelte hovedgader, mens byens periferi var forbundet med social lav status. Jeg har fundet historiske undersøgelser af emnet fra især Tyskland, f.eks. Göttingen, og enkelte fra Danmark/Sverige, f.eks. serien "Scandinavian Atlas of Historic towns", sidstnævnte bygger dog hovedsageligt på eftermiddelalderligt materiale. Kun ganske få europæiske undersøgelser knytter den historiske viden sammen med arkæologiske fund. Spørgsmålet er, om nogen kender til yderligere historiske, eller arkæologiske, undersøgelser af middelalderlige byers sociale topografi i Skandinavien (men også gerne det øvrige Europa)? Mit fokus er ikke så meget på erhvervsfordelingen, men mere på en socioøkonomisk opdeling af byrummet i høj og lav status.

Jesper Langkilde
5. maj 2007

Svar:

Det er desværre sparsomt, hvad der er udkommet om emnet på dansk grund. Det skyldes vel især den dårlige kildesituation. For Odense, som jeg kender bedst, stammer de ældste bevarede skattemandtal fra 1570'erne, hvilket er det mest almindelige.

Ole Degn, som du måske allerede er opmærksom på, har arbejdet en del med Ribes historie og sociale topografi. Se særligt hans disputats "Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660", 1-2. Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie, 39, 1981. Ribe er jo ganske godt arkæologisk undersøgt gennem årene, så der er nok gode muligheder for at sammenholde Degns resultater fra renæssancen med arkæologiske fund.

Jens Toftgaard, Museumsinspektør, Odense Bys Museer
4. oktober 2007