September 2009

Nyhedsbrev fra Dansk Center for Byhistorie, september 2009

 

Finn-Einar Eliassen udnævnes som adjungeret professor i byhistorie

Professor, dr.phil Finn-Einar Eliassen, Høgskolen i Vestfold, er af Det Humanistiske Fakultet udnævnt til adjungeret professor i byhistorie ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Han holder sin tiltrædelsesforelæsning 2. oktober kl. 13-15 i Søauditorium 4, Aarhus Universitet, bygning 1252/310. Den har titlen "Den urbane underskov. Småbyer, "mindrebyer" og tætsteder i Europa i tidlig nytid". Alle er velkomne.

Byen, industrien og velfærden

I samarbejde med Dansk Komité for Byhistorie varsles hermed seminar 21. januar 2010, Søauditorium 4, Aarhus Universitet, bygning 1252/310, om byudvikling og afindustrialisering efter 1945. Foreløbigt program kan ses her:

Den Virtuelle Landsudstilling 1909-2009

Til markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus 1909 og som led i den fortsatte udbygning af Den Digitale Byport har centret lanceret en 3D-model af udstillingen. Modellen ligger i Den Digitale Byport på "ttp://www.byhistorie.dk/den_digitale_byport.aspx og er desuden i opstillet i Den Gamle By i Borgmestergården. Fra årsskiftet indgår modellen som installation i DIALOG 09-showet Fremtidens By på Århus Havn.

Ribe Bys Historie 710-2010

Dansk Center for Byhistorie er engageret som medudgiver og redaktør af et trebindsværk om Ribes historie. Ribe er jo Danmarks ældste by og kan i 2010 fejre sit 1300-års-jubilæum. De tre bind skal udkomme i 2010 og skrives af række fremtrædende byforskere. Se mere på egen hjemmeside.

Europæisk byhistorikerkonference har åbnet sin hjemmeside

The European Association for Urban History inviterer til den 10. internationale konference om byhistorie. Det sker i Ghent 1.-4. september 2010. Læs mere på konferencens hjemmeside.

Byhistorisk Bibliografi og digitale værker

Med en gave fra Aarhus Universitet er vi blevet i stand til at gå videre med at opdatere Byhistorisk Bibliografi, så den nu indeholder ca. 4100 emne- og stedindekserede værker. I de digitale udgivelser lægger vi løbende universitetsspecialer ud, senest om "De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001. Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter".

Seminar om Bygenbrug

Byplanhistorisk Udvalg har annonceret et seminar om "Bygenbrug". Det afholdes 6. november 2009 kl. 9-16 på Kunstakademiets Arkitektskole, auditorium 6, opgang J, Danneskiold-Samsøes Allé 53. Formålet er (uddrag af indbydelsen): "Belysning af potentialet i at bruge eksistrende fysiske rammer til nye formål - fastholdelse af stedets ånd. Er vi tilstrækkeligt opmærksomme på samspillet mellem nutidens aktiviteter og byernes historiske anlæg?". Tilmelding på db@byplanlab.dk. Pris 400 kr./200 kr. for studerende.

 

Med venlig hilsen

Søren Bitsch Christensen
Lektor, ph.d.
Leder af Dansk Center for Byhistorie
Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
Den Gamle By
www.byhistorie.dk