Praktikophold

Praktikophold

Dansk Center for Byhistorie har gennem årene haft en del universitetsstuderende i praktik. De fleste har været historiestuderende, men der har også været studerende fra f.eks. datalogi. Praktikopholdets længde er afhængigt af de pågældende studiers studieordninger, og det typiske har været 2-6 måneder.

De fleste studerende har været beskæftiget med udvikling af databaser og andre formidlingsprojekter til Den Digitale Byport, dokumentation til forskningsprojekter og afholdelse af seminarer. Mange er gået videre fra deres pratikprojekt til et speciale inden for samme tema.