Juli 2012

Nyhedsbrev juli 2012

 

Ny bog: Urbanisering og bysystemer

I april udkom Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800, der er det 11. bind i Dansk Center for Byhistories skriftrække ”Skrifter om dansk byhistorie”. Bogen er skrevet af seniorforsker Jørgen Mikkelsen ved Rigsarkivet, og han sammenfatter en lang række forskningsresultater fra de sidste 30-40 år. Herunder sætter han fokus på, at skandinaviske og europæiske byer i ældre tider trods et begrænset befolkningstal havde en langt større rolle end hidtil antaget som politiske og administrative centre og som knudepunkter for udveksling af varer og kultur.

Bogen forhandles af købstadsmuseet Den Gamle Bys butik og hos boghandlere landet over. Se mere her.

Byhistorisk konference i Prag

Fra 29. august til 1.september afholder The European Association for Urban History byhistorisk konference i Prag. Fra Dansk Center for Byhistorie deltager ph.d.-stipendiat Kristian Buhl Thomsen med en paper præsentation om ”Modernism and Urban Renewal in Denmark”. I sit paper beskriver han, hvordan dansk sanerings- og byfornyelsespolitik fra 1939 til 1983 var under stærk påvirkning af internationale modernistiske byplanidealer, og han forklarer, at udviklingen lokalt i Danmark derfor bedst forstås i et transnationalt nordeuropæisk perspektiv.

Se mere om konferencen her.

Aarhus Godsbanegård indviet

De historiske jernbanebygninger på den tidligere Aarhus Godsbanegård blev i marts indviet som nyt kulturproduktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur. Godsbanegården blev rømmet for sit oprindelige formål tilbage i 2008, og efterfølgende kortlagde Dansk Center for Byhistorie bygningernes kulturarv og bygningshistorie, inden Aarhus Kommune og Realdania udskrev en arkitektkonkurrence for anlæggets omdannelse. I dag er de kulturelle aktiviteter åbnet for offentligheden, og mange af bygningsmassens historiske detaljer, som centrets medarbejdere Kristian Buhl Thomsen og Jeppe Klok Due i 2009 fremhævede i deres rapport, kan nu beses af publikum.

Se mere her.

Foredrag om sanering og byfornyelse

Ph.d.-stipendiat ved Dansk Center for Byhistorie, Kristian Buhl Thomsen, fremlagde ved to foredrag tilbage i januar og marts delresultater af sit ph.d.-projekt. Under overskriften ”Kampen om bybilledet” talte han i Arkivforeningen i København d. 18. januar for lidt over 30 mennesker om etableringen af den danske saneringspolitik i 1939 og om store saneringsplaner i København og Aarhus. Som del af en forelæsningsrække om Aarhus’ bymæssige udvikling i fortid og fremtid talte han desuden ved Folkeuniversitetet i Aarhus under overskriften ”Aarhus rives ned” om den lokale saneringspolitik og den senere byfornyelsespolitiks gennembrud.

Præsentationer fra begge foredrag kan hentes her.

 

Med venlig hilsen

Kristian Buhl Thomsen
Ph.d.-stipendiat, Dansk Center for Byhistorie
www.byhistorie.dk