Undervisning for historiestuderende

17.11.2011

Undervisning for historiestuderende

Dansk Center for Byhistorie udbyder til foråret et kursus for historiestuderende ved Aarhus Universitet om danske byers udvikling og planlægning 1850-2012. Tilmelding inden 25. november.

I forårssemesteret 2012 udbydes kurset ”Danske byer udvikling og planlægning 1850-2012” for studerende på bachelorstudiets 4. semester. Ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen vil være underviser på forløbet, der vil fokusere på byernes og bysystemets udvikling og på byplanlægningens etablering og betydning for byernes kvarterudvikling, for bybilledets udvikling og for gennemførelsen af bolig- og velfærdsidealer.


Se beskrivelse og undervisningsplan her.

Tilmelding finder sted i perioden 15.-25. november på Aarhus Universitets selvbetjening: https://mit.au.dk/