Tingbøger på nettet

12.04.2012

Tingbøger på nettet

Nu er det snart muligt at finde tingbogsoplysninger fra perioden 1927-1990’erne online.

Fra slutningen af april bliver det nemmere at arbejde med ejendoms- og bygningshistorie. Statens Arkiver lægger nemlig inden 1. maj alle landets tingbøger fra perioden 1927-1990’erne online på arkivalieronline.dk.

For historikere og alment interesserede kan tingbøger give oplysninger om ejerforhold vedr. fast ejendom herunder oplysninger om køb, salg, salgspriser og tinglyste servitutter og deklarationer. Den nye service er et resultat af de seneste års strukturreformer, som også omfattede landets tinglysningskontorer, der indleverede store materialemængder til Statens Arkiver.

 

De første tingbøger er allerede tilgængelige. Se mere her.

Læs også mere her.