Støtte til kulturhistorisk kortlægning af Århus Godsbanegård

25.11.2008

Kulturarvsstyrelsen og Århus Kommune giver støtte til Dansk Center for Byhistorie til et projekt, der skal kortlægge Århus Godsbanegårds kulturarvselementer.

Projektet har titlen: Godsbanegården i Århus – en undersøgelse af Godsbanegården som del af industrisamfundets teknisk-økonomiske paradigme med henblik på udpegning af kulturarvselementer.

Læs oplæg her.