Stiftsrelationerne del af den digitaliserede kulturarv

16.06.2010

Stiftsrelationerne del af den digitaliserede kulturarv

Flot presseomtale af centrets præsentation Stiftsrelationerne 1735, der fremhæves som et fint eksempel på den digitaliserede kulturarv.

Centrets præsentation Stiftsrelationerne 1735, der er en del af Den Digitale Byport, fremhæves af bladet Arbejderen som et fint eksempel på databaser optaget i Det Kongelige Biblioteks online samling KulturPerler. KulturPerler rummer omkring 200 historiske samlinger, der er digitaliseret af danske museer og forskningsinstitutioner m.m.

Blandt disse samlinger er Stiftsrelationerne 1735, der gengiver en massiv række indberetninger fra året 1735 med udførlige beskrivelser af alle rigets købstæder og amter i dette ene år.

Læs omtalen i Arbejderen

Stiftsrelationerne i Den Digitale Byport

Link til KulturPerler under Det Kongelige Bibliotek