Specialet "Sådan skabtes det moderne Viborg" publiceres

11.12.2009
Forskningsmedarbejder Kristian Buhl Thomsens speciale "Sådan skabtes det moderne Viborg. Byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene 1938-1974" publiceres i Fra Viborg-egnen 2009.