Speciale om cyklisme i Byhistorisk Bibliografi

27.09.2011

Speciale om cyklisme i Byhistorisk Bibliografi

Nyt speciale sætter fokus på forholdet mellem cyklisme og dansk byplanlægning.

”Danskerne cykler! Og vi er en nation af cyklister.” Sådan skriver Jon Gade Jeppesen i specialet Cyklen og byen, der nu er tilgængeligt i Byhistorisk Bibliografi. Specialet er skrevet ved Dansk Center for Byhistorie i forårssemesteret 2011.

I specialet undersøger Jeppesen cyklens teknologiske udvikling og forandringer i dens brug samt dens forhold til byudviklingen og byplanlægningen i Aarhus, Odense og Hjørring fra 1800-tallet til i dag. Gennem punktnedslag i 1930’erne, 1960’erne og 1970’erne klarlægges det bl.a., hvordan cyklen oprindeligt blev valgt som transportmiddel ud fra et økonomisk og praktisk behov, mens den fra 1970’erne i højere grad blev valgt ud fra værdipolitiske holdninger. Sådanne krav påvirkede i høj grad byplanlægningens interesse for cyklismen.

Jon Gade Jeppesen har i sit speciale kastet lys over et emne, der lidt overraskende hidtil har været næsten urørt i dansk historieforskning.

Se specialet her.