Seminarpræsentationer om Cental Spaces nu tilgængelige

29.09.2011

Seminarpræsentationer om Cental Spaces nu tilgængelige

Hent præsentationer fra komitéseminaret Central Spaces her.

Den 14. september afholdt Dansk Komité for Byhistorie seminar i Odense med temaet Central Spaces – Perspectives on the modern city centre after 1850. Seminarets fire oplægsholdere (Richard Dennis, Hans Buiter, Mats Franzén og Kirsten Simonsen) stiller nu deres præsentationer om den moderne bys centrum efter 1850 til rådighed online.

Hent præsentationerne her.