Seminar om Hovedstadsmetropolen efter 1945

16.03.2012

Seminar om Hovedstadsmetropolen efter 1945

Seminar om regional- og trafikplanlægning samt erhvervs- og bebyggelsesudvikling i hovedstadsregionen.

Mandag d. 16 april afholder Dansk Center for Byhistorie m.fl. seminar på Forstadsmuseet (se arrangører nedenfor). Seminaret tager udgangspunkt i antologien ”Hovedstadsmetropolen efter 1945” (2011), og næsten alle foredragsholderne er bidragydere til denne bog.

Seminaret giver dermed et overblik over hovedstadsregionens regional- og trafikplanlægning. Desuden belyses erhvervs- og bebyggelsesudviklingen i udvalgte kommuner, og der vil blive sat fokus på bestemte politiske konflikter og administrative organer af stor betydning for den fysiske planlægning.

Bogen og seminaret henvender sig til planlæggere, forskere og studerende, der arbejder med by- og velfærdshistorie i det 20. århundrede.

Tilmelding senest d. 10. april. Se mere her.

Seminaret er arrangeret af:

Dansk Center for Byhistorie
Dansk Komité for Byhistorie
Forstadsmuseet
Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver (HOKA)