Seminar: Den (u)rene by.

24.03.2015

Seminar: Den (u)rene by: Praksis, Teknologier og Sociale Geografier.

Torsdag den 4. juni 2015 afholder Dansk Center for Byhistorie i samarbejde med Odense Bys Museer seminaret: "Den (u)rene By - Praksis, Teknologier og Sociale Geografier.

Dato: 4. juni 2015.

Sted: Odense Bys Museer.

Deltagergebyr: 125 kr. (Kontooplysninger fås ved tilmelding)

Tilmeldingen skal sendes til Camilla Schjerning på adressen caps @ odense.dk (Husk at fjerne mellemrummene mellem snabel'aet) senest den 25. maj 2015.

Læs det samlede program for seminaret ved at klikke her