Pilotprojekt om købstadsfotografier fra 1860erne

11.07.2011

Pilotprojekt om købstadsfotografier fra 1860erne

Centret har gennemført et projekt om registrering af de allertidligste fotografier fra danske købstæder.

I 1860erne brød fotografiernes tidsalder for alvor igennem. Mange fotos fra den tid er bevaret til i dag, men spørgsmålet er hvor mange? Og hvor gode er de? Det satte Dansk Center for Byhistorie sig i første halvår af 2011 for at undersøge.

Historiestuderende Asbjørn Skødt lavede for centret en databaseregistrering og skanning af fotografier fra 1860erne fra Aarhus, Odense og Køge. Med projektet har han lavet en registrant, der er et væsentligt bidrag til en fælles ambition hos Dansk Center for Byhistorie og Den Gamle By om på langt sigt at lave en national registrering af dette meget tidlige fotomateriale fra alle danske købstæder.

Et af projektets vigtige spørgsmål har været, om fotomaterialet kan anvendes systematisk til en dokumentation af gadebilleder i 1864.