Ph.d. forsvar: Mette Tapdrup Mortensen

16.04.2010

Ph.d. forsvar: Mette Tapdrup Mortensen

Mette Tapdrup Mortensen forsvarer d. 29. april sin ph.d.-afhandling Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos 1880-1960'erne.

Mette Tapdrup Mortensen har de seneste tre år været tilknyttet Dansk Center for Byhistorie som ph.d.-studerende, hvor hun har forsket i pensionaternes historie fra 1880erne til 1960erne i lyset af samtidige moderniseringsprocesser som urbanisering og frigørelse fra traditionelle husstandsmønstre.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i historie forsvarer hun torsdag d. 29. april 2010 kl. 13:15 sin afhandling på Aarhus Universitet. Forsvaret finder sted i Juridisk Auditorium, bygning 1342 (indgang fra bygning 1340), lokale 455.

SE NÆRMERE INFO OM FORSVARET HER

LÆS PH.D.-AFHANDLINGEN HER
(publiceret i Den digitale udgivelsesrække, indledt med kort resume).