Ph.d. forsvar: Jeppe Norskov Stokholm

06.05.2010

Ph.d. forsvar: Jeppe Norskov Stokholm

Jeppe Norskov Stokholm forsvarer d. 12. maj sin ph.d.-afhandling Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860 til 1920.

Jeppe Norskov Stokholm har de seneste år været tilknyttet Dansk Center for Byhistorie som ph.d.-studerende, hvor han har forsket i den moderne byplanlægnings etablering som offentlig forvaltningsaktivitet 1860-1920?

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i historie forsvarer han onsdag d. 12. maj 2010 kl. 10:15 sin afhandling på Aarhus Universitet. Forsvaret finder sted i Jeppe Vontillius Auditoriet (Sø-auditorierne), bygning 1252.

Se mere her.