Ph.d.-forsvar: Da de danske byer blev revet ned 1939-1983

17.11.2015

Ph.d.-forsvar: Da de danske byer blev revet ned 1939-1983

Kristian Buhl Thomsen forsvarer onsdag d. 18. november på Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling om dansk sanerings- og byfornyelsespolitik.

I en ny ph.d.-afhandling undersøger historiker Kristian Buhl Thomsen praksis og ideologi i dansk sanerings- og byfornyelsespolitik fra 1939 til 1983. Kristian Buhl Thomsen har siden 2011 været ph.d.-stipendiat ved Dansk Center for Byhistorie og Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hans afhandling har titlen Da de danske byer blev revet ned – Praksis og ideologi i dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983.

Gennem denne periode førte saneringspolitikken til nedrivningen af forslummede kvarterer i alle landets byer med henblik på at højne velfærden. Samtidig mødte politikken modstand fra grupper, der ønskede at bevare bygningskulturelle værdier.

Denne konflikt blev afgørende for implementeringen og udviklingen af saneringspolitikken, hvis ideologiske tankegods kom til at forandre sig markant. Kulminationen kom, da vedtagelsen af en ny byfornyelseslov i 1983 som en diametral modsætning til tidligere lovgivning gav mulighed for statsstøtte til istandsættelse og bevaring af gamle huse og kvarterer.

 

Om ph.d.-forsvaret

Forsvaret finder sted på Aarhus Universitet onsdag d. 18. november 2015 kl. 13.00 i bygning 1441, lokale 112 (auditorium 2), Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C.

Læs mere om afhandlingen her.
Se afhandlingens forside her.
Se opslag om forsvaret her.