Nye specialer i Byhistorisk Bibliografi

28.03.2011

Nye specialer i Byhistorisk Bibliografi

Århus Ås rørlægning og frilægning samt socio-økonomiske og demografiske forandringer i det århusianske Sjællandsgadekvarter er temaerne for to specialer, som netop er optaget i Byhistorisk Bibliografi.

Begge specialer er skrevet af studerende ved Dansk Center for Byhistorie:

Signe Wiese har i sit speciale undersøgt den byplanideologiske, økonomiske og æstetiske baggrund for først rørlægningen af Århus Å i 1930'erne og siden frilægningen af åen i 1990'erne.

Specialet kan ses her: Århus Å - byens moder. En undersøgelse af rørlægningen og frilægningen af Århus Å, set i et planlægningsperspektiv i perioden 1890-2008.

Casper Thomsen Juhl har undersøgt gentrificeringsprocesserne - dvs. de socio-økonomiske og demografiske forandringer - i Sjællandsgadekvarteret i Århus i lyset af kommunale byplaner og beboerprotester i tiden fra 1970 til 1990.

Specialet kan ses her Fra arbejderkvarter til middelklassekvarter : En undersøgelse af gentrificeringsprocesser i Sjællandsgadekvarteret, Århus 1970-1990.