Nye artikler om bygningshistorie

09.01.2013

Nye artikler om bygningshistorie

1700-talshuses fortid og fremtid i Viborg og Aarhus Godsbanegårds omdannelse til kulturcenter er temaerne i to artikler af centrets ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen.

I 2012 blev Århus Godsbanegård omdannet til et kulturelt produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur. I en 16 sider lang artikel fortæller Kristian Buhl Thomsen om dette stort anlagte byfornyelsesprojekt i de rustikke jernbanebygninger og om godsbanegårdens 89 år lange historie tilbage til 1923, hvor den var Danmarks tredje største terminal for godstogstrafik.

Frem mod 2012 fandt der i Viborg en debat sted om fremtiden for en bevaringsværdig bygningsmasse i Viborgs domkirkekvarter, hvor Viborg Kommune tidligere havde sin administration placeret inden udflytningen til et nyt rådhus. På 33 sider beretter Kristian Buhl Thomsen om bygningernes historie tilbage til 1726 og om den aktuelle debat om bygningernes bevaring og fremtidige anvendelse.

Artiklerne udkom lige før jul i de lokalhistoriske årbøger Fra Viborg-egnen og Århus Stifts Årbøger:

De tidligere administrationsbygninger i Viborgs domkirkekvarter 1726-2012. Truet kulturarv eller potentiale for byudviklingen?
Se mere i Byhistorisk Bibliografi
Se mere om Fra Viborg-egnen 2012 her

Aarhus Godsbanegård 1923-2012 - fra godsterminal til kulturcenter
Se mere i Byhistorisk Bibliografi
Se mere om Århus Stifts Årbøger 2012 her