Ny ph.d.-studerende ved Dansk Center for Byhistorie

10.01.2011

Ny ph.d.-studerende ved Dansk Center for Byhistorie

Den 1. februar starter Kristian Buhl Thomsen som ny ph.d.-studerende ved Dansk Center for Byhistorie med et projekt om ideologier og strategier i den danske sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1990.

Kristian Buhl Thomsen er cand.mag. i historie og museologiske studier og har tidligere været ansat i centret som forsknings- og webmedarbejder. Med sit ph.d.-projekt vil han lave en historisk analyse af den danske sanerings- og byfornyelsespolitiks udvikling og skabelse som et offentligt politikområde fra den første saneringslov i 1939 til 1990.

Periodens sanerings- og byfornyelsespolitik var præget af en kamp mellem to ideologiske strømninger. På den ene side stod fortalere for totalsaneringer, der effektivt skulle fjerne umenneskelige boligforhold, og på den anden side stod fortalere for en mere nænsom saneringsstrategi omfattende bygningsforbedringer og bevaring.

SE PROJEKTBESKRIVELSE HER.