Millionstøtte til middelalderprojekt

04.11.2011

Millionstøtte til middelalderprojekt

Veluxfondene bevilger 4.343.150 kr. til Middelalderby-projekt.

Dansk Center for Byhistorie og Den Gamle By har med opbakning fra tidligere rigsantikvar Olaf Olsen ansøgt Veluxfondene om penge til at afslutte Projekt Middelalderbyen og har fået det fulde ansøgte beløb.

Projekt Middelalderbyen blev iværksat for 34 år siden på initiativ af daværende professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, senere rigsantikvar, Olaf Olsen. Meget er færdiggjort, og de udkomne bøger har været til stor inspiration for flere generationer af arkæologer og historikere, men en fornuftig afslutning og afrunding af projektet forudsætter gennemførelse af to delprojekter:

Udarbejdelse af det manglende bind om Aarhus og digitalisering og efterfølgende tilgængeliggørelse af det omfattende kildemateriale. Som afslutning på projektet udarbejdes et synteseværk om danske middelalderbyers historie og arkæologi.

Se også tidligere info om seminaret Nye Projekter om Middelalderbyen her.

Se mere info på Den Gamle Bys hjemmeside her.
Se mere info på Aarhus Universitets hjemmeside her.