Kronikker om byudvikling

21.08.2012

Kronikker om byudvikling

Bevaring af bykerner og fænomenet ikke-steder er temaer i to kronikker.

Forsvar for gamle bykerner: Uhensigtsmæssigt nybyggeri har gennem de sidste 50 år slået skår i danske byers historiske kerner. I Frankrig har lovgivning derimod siden 1962 sikret bevaring af historiske bymiljøer og skabt livlige byrum. I Politiken d. 4. august argumenterer Peter Hee, formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og Jep Loft, formand for Æstetisk Råd, for behovet for lignende lovgivning i Danmark og for, at velbevarede bykerner ikke er en forhindring for udvikling.

Læs kronikken her.


Stedsans i byplanlægningen: Det danske landskab set fra en bil eller et tog tegner billedet af en nation, som er ved at forvandle sig til et kludetæppe af ikke-steder. I en kronik i Jyllands-Posten d. 25. juli beretter direktøren for Dansk Bygningsarv, Thomas Martinsen, om denne udvikling, hvor den fysiske byudvikling efter Green Field princippet massivt har bredt sig ud i det åbne land. Han spår samtidig om en fremtidig udvikling, hvor man i højere grad vil benytte sig af genanvendelsesmuligheder af allerede eksisterende byggeri efter Brown Field princippet.

Læs kronikken her.