Invitation til disputatsforsvar

03.11.2010

Invitation til disputatsforsvar

Jørgen Elsøe Jensen forsvarer d. 25. november sin doktorafhandling Gensidig afhængihed - en arv fra fortiden.

Akademisk medarbejder Jørgen Elsø Jensen ved Aalborg Universitet har skrevet en doktorafhandling om den vestlige civilisations udvikling fra indførelsen af ploven i landbrugsproduktionen, hvor en ny teknisk kultur vandt frem og skabte en gensidig afhængighed mellem de fødevareproducerende og dem, der kunne levere jernet til ploven.

Når overlevelsen afhænger af andres mellemkomst, må man finde ud af at leve med hinanden. Den situation har de bylevende mennesker altid stået i, så det var deres basale eksistensvilkår, plovbruget spredte på landet. Afhandlingen bygger på en minutiøs gennemgang og analyse af Danmarks mange byer fra middelalderen og anvender resultaterne som en vej til at forstå, hvad der skete.

Se mere her.