Fyraftensmøde - Den regionale by Østjylland

17.03.2015

Hvad sker der, når bysamarbejder taber pusten?

Sted: Aarhus Universitet.
Dato: 26. marts 2015.
Pris: Gratis.
Tilmeldingsfrist: 19. marts.

Oplæg v. Boris Brorman Jensen.

"Landsplansredegørelse 2006 gjorde Den Østjyske Millionby til en politisk tanke. Hensigten var at skabe en overordnet plan inspireret af hovedstadens "Fingerplan" fra 1947. Der blev nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra de involverede kommuner og Miljøministeriet, som fik udarbejdet undersøgelser og analyser om byudviklingen, erhverv, befolkning og infrastruktur. Med så strandede det der. Kommunerne kunne ikke blive enige om, hvordan man kom videre.

Med udgangspunkt i historien om Den Østjyske Millionby (DØM) vil vi stille skarpt på nogle af udfordringerne i forhold til regionale by og byledelse i netværk."

Læs mere her