Forskningstekst nu på engelsk

29.06.2011

Forskningstekst nu på engelsk

Den danske tekst om centrets aktuelle og tidligere forskningsprojekter er nu oversat til engelsk.

Oversættelsen betyder, at den hidtidige information på engelsk om hovedtemaerne i Dansk Center for Byhistories forskning nu er udbygget med informationer om:

  • Aktuelle forskningsprojekter.
  • Afsluttede forskningsprojekter fra de sidste 10 år siden centrets start i 2001.
  • Ph.d.-projekter af tidligere og nuværende ph.d.-studerende.

 

Det er håbet, at teksten vil være af interesse for alle, der arbejder med det byhistoriske felt.

SE TEKSTEN PÅ ENGELSK
SE TEKSTEN PÅ DANSK