Fine anmeldelser af centrets bøger

10.03.2011

Fine anmeldelser af centrets bøger

Dansk Center for Byhistories nye udgivelser om Ribe bys historie og om århusianske industriminder modtages godt hos anmelderne.

 

Ribe Bys Historie 3

På Historie-Online.dk skriver arkivar Poul Porskær Poulsen, at ”Ribes Bys Historie er et grundigt og detaljeret stykke byhistorie med en velskrevet fremstilling, som er den historiske by værdig.”

Det er Dansk Center for Byhistories leder Søren Bitsch Christensen, der har redigeret trebindsværket, hvis sidste bind udkom i december. I alt har ca. 25 forfattere fra hele landet bidraget til de tre bind, der beretter om Danmarks ældste bys historie fra 710 til 2010 i anledning af byens 1300 års jubilæum. Heriblandt er centret nuværende ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen, hvis afsnit i tredje bind om levevilkår fra 1850 til 2010 betegnes som ”godt arkivarbejde og god historieskrivning”, der fører læseren helt tæt på ripenserne i forskellige perioder.

Poul Porskær Poulsen finder al mulig grund til at ønske Ribe, redaktøren, forfatterne og udgiverne til lykke med værket.

SE ANMELDELSEN HER

Køb bogen her.


Industriminder i det gamle Århus

Også Industriminder i det gamle Århus, der udkom i november, modtages godt på Historie-Online.dk, hvor Thomas Mathiasen finder bogens kapitler ”spændende og velskrevne” og peger på, at de mange nye og gamle illustrationer samt det appetitlige layout gør bogen til en fornøjelse at læse.

Bogen, er skrevet af Kenn Tarbensen fra Erhvervsarkivet og Kristian Buhl Thomsen og beretter om 27 århusianske industribygninger, der alle har bevaret en god portion af deres oprindelige præg. I bogen følges bevaringsdiskussioner og eksempler på, hvordan gamle bygninger gennem nye anvendelser har fået nyt liv.

Thomas Mathiasen peger på, at bogen med udbytte ”kunne læses af folk med både interesse for industrihistorie, bygningshistorie og lokalhistorie”, idet industriens udflytning fra bykernen og diskussioner om gamle industribygningers genanvendelse er repræsentativ for flere større danske byer.

SE ANMELDELSEN HER

Køb bogen her.