Erhvervs- og befolkningsstatistik revideret

03.03.2010
Revideret statistik over erhvervs- og befolkningsudvikling fra alle byer er nu lagt ud i Den Digitale Byport under Danmarks Købstæder.