Centerprojekter på europæisk konference

27.08.2012

Centerprojekter på europæisk konference

3D-præsentationer samt modernisme og byfornyelsespolitik er temaer i centrets to bidrag ved EAUH-konferencen i Prag.

Ved EAUH-konferencen i Prag fra d. 29. august til 2. september deltager tidligere leder af Dansk Center for Byhistorie Søren Bitsch Christensen og ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen med oplæg om to af centrets projekter.

 

Søren Bitsch Christensen, nu stadsarkivar i Aarhus, taler om to af Dansk Center for Byhistories tredimensionelle præsentationer Den Virtuelle Landsudstilling 1909-2009 og Den Virtuelle Købstad 1830, som begge findes i Den Digitale Byport. Overskriften for hans præsentation er "The Reconstruction of Lost Worlds in 3D" og er et bidrag til sessionen Virtual Historic Cities.

Se 3D-præsentationerne her og her.
Se info om sessionen her.

Ph.d.-stipendiat Kristian Buhl Thomsen giver i sessionen Postwar Planning in Transnational Perspective en paperpræsentation om "Modernism and Urban Renewal in Denmark 1939-83". Hans præsentation tager udgangspunkt i hans ph.d.-projekt og handler om modernismens indtog i Danmark efter Anden Verdenskrig og om dens tætte sammenhæng med sanerings- og byfornyelsespolitikkens etablering og udvikling i årene 1939-83.

Se paper her.
Se info om sessionen her.

 

 


Se også info om the European Association for Urban History’s (EAUH) 11th International Conference on Urban History her.