Call for papers: Konference om byregioner i globalt perspektiv

12.09.2014

Call for papers: Konference om byregioner i globalt perspektiv

 

Med globaliseringen har nye typer af byregioner udviklet sig. Disse adskiller sig fra de typer af byer, vi i forvejen kender, ved blandt andet at have flere urbane- centre og fikspunkter. Med hensigten om at forstå udviklingen ud fra et dansk perspektiv arrangerer Dansk Center for Byhistorie, Institut for Kultur- og Samfund ved Aarhus Universitet samt Aarhus Stadsarkiv en konference med ovenstående tema.

Vi søger i den forbindelse papers til konferencen, som kan indsendes pr. dags dato.

Bidrag sendes til Mikkel Thelle på iksmikkel @ cas.au.dk (Husk at fjerne mellemrummene mellem snabel’aet)

 

En flyer med uddybende informationer kan hentes her