Call for chapters: Internationalt bogprojekt om den kreative by

09.04.2013

Call for chapters: Internationalt bogprojekt om den kreative by

Kapiteloplæg efterspørges til bogprojekt om den historiske fabrikation af byer som arenaer for økonomisk innovation og kreativitet. Projektet ledes af de byhistoriske centre i Antwerpen og Leicester.

Centre for Urban History ved Antwerpen Universitet og det tilsvarende center ved Leicester University efterspørger deltagere til nyt bogprojekt med overskriften ”Unscrewing the Creative City: The Historical Fabrication of Cities as Agents of Economic Innovation and Creativity.”

Interesserede kan frem til 1. maj 2013 fremsende abstracts (max 400 ord) til kapitler. Bogen forventes publiceret i 2014.

Se mere her.