Beviling til nye ph.d.-projekter

25.11.2008

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation uddeler bevillinger til to byhistoriske ph.d.-projekter:

  • Museumsinspektør, cand.mag. Mikkel Thelle, Nationalmuseet: København 1900: Offentlig kultur, teknologiske systemer og Den Gode By.
  • Arkivar, cand.mag. Peter Wessel Hansen: Fattigdomskultur i 1700-tallets urbane Danmark.