Aarhus Godsbanegård indviet

30.03.2012

Aarhus Godsbanegård indviet

Historiske jernbanebygninger er fra i dag ramme om et nyt kulturelt produktionscenter. Bygningernes kulturarv blev for 3½ år siden kortlagt af Dansk Center for Byhistorie.

I dag kl. 13 åbnede den tidligere Aarhus Godsbanegård officielt for publikum som kulturelt produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur. Ved åbningen nedlagde kulturminister Uffe Elbæk, kulturrådmand Marc Perera Christensen og direktør i Realdania Hans Peter Svendler i fællesskab et skinnelegeme. – En symbolsk begivenhed, der vidner om godsbanegårdens fortid som et af Danmarks største jernbaneanlæg.

Netop Aarhus Godsbanegårds historie blev i 2008-09 kortlagt af Dansk Center for Byhistorie i en 107 sider lang rapport skrevet af Kristian Buhl Thomsen, Jeppe Klok Due og Søren Bitsch Christensen. Opgaven bestod dengang i at udpege kulturarvselementer i bygningsmassen inden udskrivningen af arkitektkonkurrencen for anlæggets transformation, der nu er gennemført.

Se mere om åbningen her
Se rapporten om Aarhus Godsbanegård her