4.700 kilder i ny middelalderdatabase

17.06.2013

4.700 kilder i ny middelalderdatabase

Projekt Middelalderbyens digitalisering fuldendt med lanceringen af database med kilder fra 11 danske middelalderbyer.

En ny database i Den Digitale Byport giver nu en helt ny mulighed for at søge i 4.700 digitaliserede kilder fra 11 danske middelalderbyer. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Center for Byhistorie og Den Gamle By og med økonomisk støtte på 4,4 mio. kr. fra Veluxfonden.

De digitaliserede kilder stammer fra Projekt Middelalderbyen, som blev søsat i 1977 af daværende professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet og senere rigsantikvar, Olaf Olsen. Projektets oprindelige kildesamling bestod af hulkort med tekster, som nu er scannet ind og systematiseret.

Forskere og andre interesserede får dermed nu et nyt redskab til at gå i dybden med middelalderens byhistorie.

Samlingen indeholder tekster fra kendte kildeudgivelser som f.eks. Diplomatarium Danicum og fra en del mindre kendte kildeudgivelser. Desuden er suppleret med danske oversættelser af en række kilder på fortrinsvist latin. Oversættelserne er hentet fra Danmarks Riges Breve.

Se databasen HER.

 


Om de digitaliserede kilder
▪ Databasen er tilgængelig for alle, men henvender sig hovedsageligt til historikere og arkæologer, der er interesseret i byhistorie i almindelighed og middelalderbyhistorie i særdeleshed.

▪ Databasen bygger på en samling skriftlige kilder om købstædernes historie fra slutningen af vikingetiden og omkring 500 år frem til slutningen af middelalderen.

▪ Kildesamling bestod oprindeligt af hulkort med fotokopier af tekster fra en omfattende mængde arkivalier og historisk litteratur.