’Den klassiske købstad’ som gratis e-bog

02.01.2013

’Den klassiske købstad’ som gratis e-bog

Månedens gratis e-bog hos Aarhus Universitetsforlag er i januar Den klassiske købstad, der indgår i Dansk Center for Byhistories skriftrække Danske bystudier.

Bogen, der udkom i 2005, er redieret af Søren Bitsch Christensen og gennemgår den danske byudvikling i perioden fra 1600-tallet til 1800-tallet. Efter en hektiske periode med bydannelser i middelalderen fulgte mere end tre århundreders tilsyneladende stilstand i bysystemet. Fra middelalderen havde man arvet et bysystem, hvor alle væsentlige bysamfund var priviligerede købstæder, der var udstyret med principielt de samme rettigheder og pligter. Købstæderne fik en økonomisk, politisk og fysisk form, der i store træk blev bevaret frem til industrialiseringen. Perioden kan derfor kaldes købstædernes klassiske periode.

 

Find e-bogen her.