Nye projekter om Middelalderbyen

Nye projekter om Middelalderbyen

10. juni 2011, Aarhus Universitet.

Se invitationen her.

10.00

Velkomst

10.10

Hans Krongaard Kristensen, lektor, Afdeling for
Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus
Universitet:
En oversigt over Projekt Middelalderbyen
– problemstillinger og resultater

10.50

Jørgen Elsøe Jensen, seniorforsker dr. scient.,
Aalborg Universitet:
Danmarks middelalderbyer anskuet som et
topografisk vidnesbyrd om spredningen af vestlig
civilisation

11.30

Pause

11.45

Morten Søvsø, museumsinspektør, Sydvestjyske
Museer:
Det tidlige Ribe – nye resultater siden udgivelsen af
Projekt Middelalderbyen Ribe

Se præsentation her.

12.25

Frokost

13.30

Jesper Langkilde, arkæolog, Odense Bys Museer:
Social topografi i Næstved

Se præsentation her.

14.10

Lars Kjær, projektmedarbejder, Dansk Center for
Byhistorie:
Social topografi i København

Se præsentation her.

14.50

Kaffepause

15.10

Bjørn Poulsen, professor, Institut for Historie og
Områdestudier, Aarhus Universitet:
Kommentar til og perspektivering af dagens oplæg.
Er der dannet et grundlag for at komme videre med
en synteseskrivning om dansk byhistorie i
middelalderen?

16.00

Slut