November 2008

Nyhedsbrev fra Dansk Center for Byhistorie, november 2008

 

Erindring om seminar fredag 28. november: European Rural-Urban Relations

Internationalt byhistorisk og agrarhistorisk seminar på Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet 28. november: European Rural-Urban Relations. The Interaction of Rural and Urban Worlds from Greco-Roman Antiquity to the 21st Century. Speakers: Robin Osborne, Peter Bang, Christopher Dyer, Jette Linaa Larsen, Finn-Einar Eliassen, Peter Clark, Niels Kayser Nielsen og Janken Myrdal.

Udgivelse: Parcelhuskvarter og forstad

Museum Sønderjylland og Dansk Center for Byhistorie udgiver Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie. Skrifter om dansk byhistorie 6.

Udgivelse: Byhistorien og kort

I samarbejde med Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium er udgivet Byerne og den byhistoriske kartografi. Skrifter om dansk byhistorie 5.

Undersøgelse af Godsbanegården i Århus

Kulturarvsstyrelsen og Århus Kommune støtter Dansk Center for Byhistorie: Godsbanegården i Århus – en undersøgelse af Godsbanegården som del af industrisamfundets teknisk-økonomiske paradigme med henblik på udpegning af kulturarvselementer.

Byhistoriske ph.d.-bevillinger

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation uddeler bevillinger til to byhistoriske ph.d.-projekter: Museumsinspektør, cand.mag. Mikkel Thelle, Nationalmuseet: København 1900: Offentlig kultur, teknologiske systemer og Den Gode By. Arkivar, cand.mag. Peter Wessel Hansen: Fattigdomskultur i 1700-tallets urbane Danmark.

 

Med venlig hilsen

Søren Bitsch Christensen
Lektor, ph.d.
Leder af Dansk Center for Byhistorie
Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
Den Gamle By
www.byhistorie.dk