Marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013

 

Ny centerleder

Den 1. marts tiltrådte historiker Mikkel Thelle som ny leder af Dansk Center for Byhistorie. Han kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Nationalmuseets afdeling for Nyere Tid og har netop afleveret en ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet, der undersøger ændringen af byrummet og den offentlige kultur i København omkring 1900. Udover byhistorie har Mikkel blandt andet arbejdet med udstillinger, industrikultur og digital formidling i forskellige stillinger. Stillingen som centerleder har i nogen tid været vakant, efter at centrets leder gennem 10 år, Søren Bitsch Christensen er blevet Aarhus’ første stadsarkivar. Centret er finansieret af Aarhus Universitet og Den Gamle By, og det er dynamikken i dette felt, Mikkel Thelle nu skal videreføre.

Se mere her

Artikler om bymiljøer og bevaring

Centrets ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen publicerede i november 2012 to artikler, der satte fokus på bygningshistorie og kulturarv samt genanvendelse af bygninger i Viborg og Aarhus. I den ene artikel beretter han om bygningshistorien og diskussioner om den fremtidige anvendelse af Viborg Kommunes tidligere administrationsbygninger fra 1700-tallet beliggende i byens domkirkekvarter, mens han i den anden artikel beretter om Aarhus Godsbanegårds historie siden 1923 og omdannelse fra godsterminal til kulturcenter i 2012. Artiklerne blev bragt i de lokalhistoriske årbøger Fra Viborg-egnen 2012 og Århus Stifts Årbøger 2012.

Se mere her

Call for papers: Konference om fæstning og by efter 1650

Der indkaldes papers til konference på Aalborghus Slot med fokus på militærets rolle i de danske byer efter 1650. Danske byer har i større eller mindre grad i perioden været militariserede enten som fæstningsbyer, garnisonsbyer, byer med flådehavne eller blot som købstæder med borgervæbninger eller med forpligtelse til at huse soldater. Konferencen tager tråden op efter konferencerne ”Renæssancens befæstede byer” afholdt i 2006 og ”Soldat og civil 1400-1815” afholdt i 2010.

Arrangørerne bag er Dansk Center for Byhistorie og Dansk Komité for Byhistorie i samarbejde med Aalborg Universitet og Nordjyllands Historiske Museum. Ph.d.-stipendiat Henrik Gjøde Nielsen er tovholder.

Se mere her

Call for sessions: EAUH konference i Lissabon – bemærk deadline 31. marts

I september 2014 afholder The European Association for Urban History konference i Lissabon med temaet ”Cities in Europe – Cities in the World”. Interesserede kan frem til 31. marts fremsende forslag til sessioner på arrangørernes hjemmeside.

Se mere her

International konference i Odense: Gender in the European Town

Forskningsnetværket Gender in The European Town afholder d. 22.-25. maj konference på Syddansk Universitet i Odense med temaet ”Gender in the European Town Medieval to Modern” med præsentationer af forskere fra Europa, Nordamerika og Australien. Dertil kommer posters og flere PhD master classes.

Se mere her

Konference i York: Sensing the City

Den 4.-5. april afholdes der konference i York med temaet ”Sensing the City: Experience, Emotion and Exploration 1600-2013.” Konferencen knytter an til et nyere spor i kulturhitorisk forskning omkring sansernes og følelsernes historie.

Se mere her

Byplanhistorisk seminar 2012 og byplankonsulenter

I november 2012 afholdt Dansk Byplanlaboratorium årets byplanhistoriske seminar om landsplanlægningen i Danmark siden kommunalreformen i 1970. Tidligere chefer for landsplanlægningen, forskere og konsulenter talte på seminaret ved By & Havn i København om skiftende prioriteringer i landsplanlægningen gennem årene. Ved begyndelsen af 2012 forelå desuden to byplanhistoriske noter, nr. 65 og 66, der markerede afslutningen på Byplanlaboratoriets to-årige forskningsprojekt om ”Byplankonsulenttegnestuerne i 1960´erne og 70´erne”. Private konsulenttegnestuer fik på den tid stor indflydelse på byplanlægningen, da kun få kommuner var bemandet med egne planlæggere, hvilket projektet under ledelse af professor emeritus Vibeke Dalgas har sat fokus på gennem bl.a. en interviewundersøgelse.

Se mere om seminaret her
Læs mere om note 65 og 66 her
Note 65 og 66 kan også ses og bestilles her

Papers online fra konference i Prag

Tidligere centerleder Søren Bitsch Christensen og ph.d-studerende Kristian Buhl Thomsen talte i august 2012 ved EAUH-konferencen i Prag. Søren præsenterede centrets digitale 3D-miljøer i Den Digitale Byport og Kristian talte om ”Modernism and Urban Renewal in Denmark 1939-1983”.

Begge papers kan læses her og her.

 

Med venlig hilsen

Mikkel Thelle
Adjunkt ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Leder af Dansk Center for Byhistorie