Maj 2006

Nyhedsbrev fra Dansk Center for Byhistorie, maj 2006


Bogudgivelser

Siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev er der udkommet tre bøger ved
centret. Læs mere om bøgerne her: [Udgivelser]

Den klassiske købstad. Danske Bystudier, 2

Redigeret af Søren Bitsch Christensen.
Bogen dækker generelle sider af de danske byers udvikling mellem
reformationen og industrialiseringen, og den rummer en introduktion og
historiografisk oversigt foruden en række specialartikler. Bogens
forfattere er Michael Bruus, Mette Kjær Bækgaard, Søren Bitsch
Christensen, Berit Guldmann Hornstrup, Steffen Elmer Jørgensen, Svend
Korup, Palle Lykke, Karsten Skjold Petersen, Elsebeth Aasted Schanz og
Brian Wiborg.

Bogen er på 408 sider og koster 398 kr. Den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

Købstadens metamorfose. Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920. Skrifter om dansk byhistorie, 2

Af museumsinspekør Jens Toftgaard Jensen og ph.d.-studerende Jeppe
Norskov, redigeret af Søren Bitsch Christensen.

Bogen er koncentreret om en række enkeltstudier, der sigter mod at give en
ny forståelse af den moderne bys fremkost. Byens forandring anses således
ikke for at være et resultat af tilfældighedernes spil, idet
byplanlægningen og den kommunale forvaltning tillægges betydning for
byudviklingen på et tidligt tidspunkt. Nye tilgange og metoder anvendes
for at forstå forandringen af byens rumlige strukturer. Med udnyttelsen af
digitale kort på grundlag af massekilder viser bogen, hvordan elektronisk
visualisering i højere grad end ord kan blotlægge skiftende mønstre i
beboelse, erhverv og immigration.

Bogen er på 213 sider og koster 248 kr. Den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.


Hvordan skriver vi historie om den moderne by? Skrifter om dansk
byhistorie 3/Byplanhistoriske Noter 55

Bogen indeholder indlæg og diskussioner fra et seminar arrangeret af Dansk
Center for Byhistorie, Dansk Komité for Byhistorie og Byplanhistorisk
Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium. Seminaret blev afholdt i september
2005. Formålet med seminaret var at diskutere faglige metoder til studiet
af efterkrigstidens byhistorie, i særlig grad byplanlægning og
byudvikling.

Bogen er 98 sider. Den kan købes via Dansk Byplanlaboratorium

Byhistoriske seminarer i 2006

Centret afholder i samarbejde med andre institutioner foreløbigt to
seminarer i 2006. Særlige seminarhjemmesider forventes klar om et par uger.

"De befæstede byer i Renæssancen", 14.-15. september 2006 på Aarhus
Universitet (Moesgaard). Arrangeres i samarbejde med Afdeling for
Middelalder- og Renæssancearkæologi, AU. Mindre deltagergebyr + udgifter
til overnatning skal påregnes. Studerende gratis. Tilmelding kan ske til
mail@byhistorie.dk og senere på særlig seminarhjemmeside. Se programmet for seminaret på http://www.byhistorie.dk/dokumenter/renaessancens_befaestede_byer.pdf

"Social forsorg i danske byer ca. 1500-1900", 6. oktober 2006 på
Københavns Stadsarkiv. Arrangeres i samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Dansk Komite for Byhistorie. Seminaret vil være en del af
forskningsprogrammet "Urban kultur og urbane netværk 1660-1848",
finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Mindre
deltagergebyr kan komme på tale. Tilmelding kan ske til mail@byhistorie.dk
og senere på særlig seminarhjemmeside.

Internetressourcer

Centret har i samarbejde med Stads- och kommunhistoriska institutet,
Stockholms Universitet, og Historisches Institut, Universität Rostock,
færdiggjort webportalen www.baltictowns.com

Arbejdet var støttet af EU Culture 2000. Det danske bidrag til portalen er
lig med første etape af Den Digitale Byport og hedder "Danmarks købstæder".
Portalen giver adgang til historiske oplysninger og digitale ressourcer
vedr. Østersøbyerne historie med vægt på søfartsdata, befolkningstal,
byplaner, byprospekter og bibliografier.

På den danske side kan fremhæves digitale ressourcer (databaser, digitale
kort og oversigter) til søfartsforhold ca. 1700-1820 på grundlag af data
indsamlet af Anders Monrad Møller, Hans Chr. Johansen og Dan. H. Andersen
(kun førstnævnte database er klar på nuværende tidspunkt), digitaliserede udgaver af
Karl-Erik Frandsens kort over by- og landkommuner, amter og len 1683-2007
med historiske oversigter samt historiske oversigter over alle danske
byer.

Den færdige udgave af Den Digitale Byport vil blive lanceret om nogle
måneder.

 

Med venlig hilsen

Søren Bitsch Christensen
Lektor, ph.d.
Dansk Center for Byhistorie
Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
Den Gamle By
www.byhistorie.dk