Københavnsk bygningshistorie: Strandgade

Københavnsk bygningshistorie: Strandgade

Jeg arbejder i Strandgade 38 og er blevet interesseret i lokalhistorien vedr. den gamle bygning. Jeg ved ikke, hvor jeg skal søge for at finde historien omkring bygningen, kan I hjælpe med gode råd?

Kim Westgård
26. november 2007

Svar:

Ejerforholdene kan undersøges ved hjælp af realregistre og skødeprotokoller, mens vurderingsforretninger fra den københavnske brandforsikring muligvis vil kunne give dig et indgående kendskab til bygningens indretning på forskellige tidspunkter. Alle de nævnte arkivalier befinder sig på Landsarkivet i København, hvor jeg er ansat. Hvis du ønsker flere oplysninger om karakteren af dette materiale, kan du kontakte mig. Du må dog selv gennemføre undersøgelserne.

Jørgen Mikkelsen
28. marts 2008