Juni 2008

Nyhedsbrev fra Dansk Center for Byhistorie, juni 2008


Udgivelse: Danish Towns under Absolutism. Urbanisation and Urban Life 1600-1848

Centret har som vol. 4 i Danske Bystudier udgivet en engelsksproget antologi om de danske byers historie under enevælden. Bogen er redigeret af Jørgen Mikkelsen og Søren Bitsch Christensen, rummer 15 artikler og er på 509 s., rigt illustreret. Den delvis afslutter og opsummerer to projekter: forskningsnetværket "Byens rum og det rummelige bysamfund" og forskningsprogrammet "Urban kultur og urbane netværk under enevælden", begge støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Læs mere her.

Byhistoriske seminarer i 2008

Centret afholder sit næste seminar "Byer og grænser – det slesvigske eksempel" på Landsarkivet for Sønderjylland, 28. oktober, kl. 10.45-17.15. Det sker i samarbejde mellem Dansk Komité for Byhistorie, Dansk Center for Byhistorie, Landsarkivet i Aabenraa og Museum Sønderjylland – Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Seminaret sigter på at belyse slesvigsk byhistorie sammen med og ved siden af kongerigets byers historie 1700-2000. Var Slesvig i ”centrum eller periferi”, når det gjaldt centrale sider af byernes historie? Det er således en pointe, at landsdelen i nogle perioder har haft en helt central position i den danske stat, mens den i andre perioder har været henvist til en perifer rolle. De økonomiske og befolkningsmæssige forhold vil komme til at stå som midtpunkt for dagens program, men kulturelle spørgsmål vil også blive belyst.
Der er åbent for tilmelding på mail@byhistorie.dk. Program fremlægges senere på centrets hjemmeside.

En oplysning fra en af vores nære samarbejdspartnere: Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium varsler seminaret BYEN OG BILEN - historier bag byernes plan og form, 14.11. 2008, kl. 10-16 i Trekanten - Københavns Miljøforum, Kalvebod Brygge 45. Program fremlægges senere på udvalgets hjemmeside.

Kommende udgivelser

I skriftrækken Skrifter om dansk byhistorie er der planlagt to udgivelser i 2008. Den ene udgivelse finder sted i samarbejde med Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium. Der er tale om noten fra seminaret "Byerne og den byhistoriske kartografi", afholdt 23. november 2007 på Roskilde Universitetscenter.

Senere i år udkommer Peter Dragsbo: Forstæderne har en historie. Danske forstadskvarterers byplan og bebyggelse 1900-1960 i samarbejde med Museum Sønderjylland.

Internetressourcer

Vi har ikke haft stunder til at udvide vores hjemmeside særlig meget her i foråret. Dog vil vi gerne gentage opfordringen til modtagerne af nyhedsbrevet om at indsende manuskripter, specialer, afhandlinger mv. til Byhistorisk Bibliografis digitale udgivelser. Med tilladelse fra forfattere og forlag har vi senest indlemmet en række standardværker i fuldtekstversioner. Bibliografien rummer nu 3300 indekserede værker.

Vi minder også om, at på sitet Danmarks Købstæder er de enkelte købstadsbeskrivelser forsynet med et modul, der hedder "Ressourcer på nettet". Her linkes til datasamlinger, billedsamlinger mv.

Efterlysning: Erindringer fra pensionatsliv

Centrets ph.d.-studerende Mette Tapdrup Mortensen undersøger, hvordan enligt stillede boede i større danske byer i første halvdel af 1900-tallet. En af mulighederne var pensionatet. Hun efterlyser i den forbindelse interesserede, der vil besvare et spørgeskema. Læs mere på centrets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Søren Bitsch Christensen
Lektor, ph.d.
Leder af Dansk Center for Byhistorie
Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
Den Gamle By
www.byhistorie.dk