Jordskælv i København?

Jordskælv i København?

For et stykke tid siden var jeg på en visit på Politi-museet. Her var der en oversigt
over historiske begivenheder gennem tiderne. Og så studsede jeg,for i slutningen af vist nok 1500-tallet havde der været et kraftigt jordskælv i København.
Har det sin rigtigthed? Og hvor finder jeg nærmere oplysninger om det?

H. Hansen
29. juni 2006

Svar:

Kære Hr. Hansen,

Desværre kender jeg ikke noget til jordskælvet i 1500-tallet, men jeg kender til et skælv i 1759 fra søofficeren Peter Schiønnings dagbog:
Den 22. december 1759. Om natten kl. 12½ blev fornummet til et stød af jordskiælv her i Kiøbenhavn, saa at de tre skibe som stod paa stabelen paa Nyholm bevægede sig stærkt og skildvagterne, som stod derved, retirerede derfra, saasom støtterne hvormed skibene var forstøttede knagede og bragede meget. Hvilket mig af nattevagterne blev tilmeldt om morgene da jeg kom paa Holmen for at dele ud. I byen sprang adskillige døre op og en del porcellain faldt ned af skabe, etc.

Så det er altså forekommet i historisk tid.


Jakob Seerup
10. august 2006

Svar:

Jordskælvet fandt sted den 13. januar 1515 kl. 6 om aftenen og berørte København og omegn helt ned til Køge og Roskilde.
Det er nævnt i min disputats "Sirenernes Stad København", bd.I, s. 98 og i Holger Utke Ramsing: "Københavns Historie og Topografi i Middelalderen", bd. 1, s.226.
Ældste angivelse er mig bekendt Allens "De tre nordiske Riger", bd.II, s. 198.

Kirsten Lindberg
9. november 2006

Svar:

Jordskælv er ikke så sjældne som man skulle tro.
I Ryd Kloster Årbog står der bl.a. "1198. Innocens 3. blev pave. Han sad i 19 år. Dronning Sophie døde. Biskop Peder blev taget til fange og hans broder Torben dræbt. Der var jordskælv i Danmark".

Har vi jordskælv i Danmark?
Danmark rammes typisk af jordskælv mellem to og ti gange om året. Størrelsen ligger mellem 1,5 og 4,5 på Richterskalaen, så det er normalt ikke noget, vi lægger mærke til.
Det ældste registrerede jordskælv fandt sted i 1073, mens det mest ødelæggende fandt sted i Thy i 1841. Ved denne lejlighed væltede nogle skorstene og en del husmure slog revner.
I Danmark er Thy et af de mest seimisk urolige områder. Således indtraf et jordskælv i Skagerak ud for Thy den 9.7.1998. Jordskælvet havde en styrke på 3,3 på Richterskalaen og blev følt af mange mennesker i området omkring Thisted, Hurup, Vestervig og Udby. Et tilsvarende jordskælv i området fandt sted den 4.12.1997. Også dette jordskælv, der havde en styrke på 4, blev bemærket af en del mennesker (4,5)

Kilde: www.faktalink.dk/publish.php?linknavn=jordintr

Danmarks jord skælver flere gange om året

De færreste ved det, men faktisk er jordskælv en tilbagevendende begivenhed i Danmark. Ved en enkelt lejlighed har det ovenikøbet medført revnede bygninger.AF CARSTEN ENGEDALPludselig gør en af hundene som en rasende, som om der kommer gæster til gården. Men der er ikke et menneske på gårdspladsen.Så begynder hovedhusets gamle kampestensfundament at give lyd af sig. Præcis samme lyd som under den store orkan i 1999. Men det blæser ikke.Og så begynder radiatorerne at larme voldsomt, blandt andet fordi brødristeren lige så stille er begyndt at vandre hen over bordet for til sidst at stå op ad en vibrerende radiator.Det lyder som starten på en gyserroman af Stephen King. Men historien er virkelig og stammer fra den 23. februar 2004, hvor et jordskælv ramte Østsjælland klokken 9.38 om formiddagen.- Jeg anede simpelthen ikke, hvad det var. Det gik dog så hurtigt, at jeg i modsætning til hunden ovre i stalden ikke nåede at blive bange. Det hele virkede bare en smule underligt, som en slags tordenvejr uden torden, siger hundeopdrætter Birgitte Hebel fra St. Heddinge.Jordskælvets epicenter var syd for Køge, hvilket er omkring 25 kilometer fra familien Hebels gård, og blev målt til 3,0 på Richterskalaen.- Senere læste jeg i lokalavisen, at der var tale om et jordskælv, og at Kort & Matrikelstyrelsen gerne ville have reaktioner på, hvor kraftigt jordskælvet føltes. Så jeg tog kontakt til dem og udfyldte deres spørgeskema, siger Birgitte Hebel.Skader på bygningerI praksis registrerer Kort & Matrikelstyrelsen et sted mellem to og ti jordskælv i Danmark hvert år. Langt de fleste er under 2 på Richterskalaen og registreres kun på måleinstrumenter.- Danmark har fem seismografer, der overvåger rystelser i jorden. Men det er måske kun hvert fjerde eller femte år, at der er et så kraftigt jordskælv, at det kan mærkes af folk, siger Peter Voss fra Kort & Matrikelstyrelsen, hvor han er Ph.D-studerende.Jordskælvet ved Køge i februar 2004 gav 143 henvendelser fra folk, som havde mærket noget til det.Og der var ingen skader, ud over de belastede nervesystemer hos diverse husdyr. Det var der til gengæld den 6. november i 2001, hvor helt op imod 500 mennesker henvendte sig til Kort & Matrikelstyrelsen.- Ja, jordskælvet ved Lammefjorden ved Holbæk i 2001 var noget helt usædvanligt efter danske forhold, fordi det medførte mindre skader på fire bygninger som for eksempel revner i murværket. Det målte kun 2,8 på Richterskalaen, men skælvets epicenter lå tættere på jordoverfladen, hvorfor virkningerne blev kraftigere end skælvet ved Køge, siger Peter VossDet kraftigste danske jordskælv nogensinde blev målt til 4,7 på Richterskalaen den 15. juni 1985 i Nordøstsjælland. Det varede 10-15 sekunder og gav ingen skader.Østsjælland og Nordvestjylland mest udsat- Danmark regnes internationalt for at tilhøre en ikke-risiko zone, når det handler om jordskælv. Ikke desto mindre tegner der sig et mønster, hvor de fleste af disse relativt små jordskælv enten sker i det østlige Sjælland eller det nordvestlige Jylland omkring Hanstholm, siger Peter Voss.Derfor er det også nødvendigt at lave en risikoanalyse ved større udsatte byggerier som for eksempel Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Men det gælder også mere specielle byggerier som for eksempel det planlagte rigsarkiv i Ørestaden, der skulle have været anlagt på en række søjler.De store jordskælv rundt omkring i verden opstår i grænsezonerne mellem kontinentalplader, som enten gnider mod hinanden eller har kurs direkte mod hinanden.I Californien for eksempel gnider stillehavspladen på vej mod nord mod den nordamerikanske plade på vej mod syd, og derfor registrerer man omkring 20.000 store og små jordskælv om året i Californien. Danmarks fem seismografer1. Mønsted Kalkmine: Danmarks bedste og vigtigste2. Gilleleje Museum: Bruges primært til formidlingsformål3. Vestvolden i København: Har fungeret siden 19264. Bornholm: Nedgravet i en privat have5. Lille Linde på Stevns: Seismometer nedgravet på en markKilde: http://www.mim.dk/Udgivelser/Milj%C3%B8Danmark/tidligere_numre/MiljoDanmark+2004/Nr+3-2004/MD_3-2004_side18-20.htm Du kan finde mere information om jordskælv i Danmark påhttp://www.kms.dk/Her kan du læse mere om risikovurderinger i forhold til jordskælv overalt på kloden:http://www.gfz-potsdam.de/ Guide til yderligere oplysninger:Du kan finde mere information om jordskælv i Danmark påhttp://www.kms.dk/Her kan du læse mere om risikovurderinger i forhold til jordskælv overalt på kloden:http://www.gfz-potsdam.de/

Jens Elm Sørensen
6. marts 2007

Svar:

I den forbindelse skal jeg da gerne supplere med den oplysning, at det pågældende jordskælv i København 21.-22. december 1759 også fik konsekvenser i Aalborg. Natten mellem 21.-22. december resulterede dette jordskælv således i en ødelæggelse af de øverste dele af tårnet i Aalborgs Budolfi Kirke.

Jakob Ørnbjerg
30. april 2007

Svar:

Jeg fandt naturligvis lige den her tråd frem efter hvad der skete i morges. Jeg lå og sov, men min kone, der kommer fra Filippinerne var sikker på at det var et jordskælv der var tale om. Har også lige kigget på et par andre sider. Nu må man vende sig til at det åbenbart ikke sker så sjældent endda:
http://www.dagensnyheter.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=864398

Daniel
16. december 2008