Januar 2012

Nyhedsbrev januar 2012


Millionstøtte til Projekt Middelalderbyen

Dansk Center for Byhistorie og Den Gamle By fik i oktober bevilliget 4,3 mio. kr. fra Velux Fonden til at afslutte Projekt Middelalderbyen.

Projektet blev igangsat tilbage i 1977 af daværende professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, senere rigsantikvar, Olaf Olsen, og har resulteret i adskillige publikationer. Projektets afslutning vil omfatte udarbejdelsen af et manglende bind om Aarhus og digitalisering af det omfattende kildemateriale. Derudover vil der blive udarbejdet et synteseværk om danske middelalderbyers historie og arkæologi.

Projektansvarlig er museumsdirektør ved Den Gamle By Thomas Bloch Ravn, der også er formand for bestyrelsen for Dansk Center for Byhistorie.

Læs mere her.

Renæssancens befæstede byer

I oktober udkom det femte bind i rækken af Danske Bystudier. I bind 5 sætter 16 historikere og arkæologer fokus på militariseringen af det danske samfund fra 1536 til 1660 gennem artikler om bl.a. soldaterudskrivning, bybefæstninger og borgervæbninger.

Læs mere her.

Jubilæumsseminar om museernes formidling af byhistorien

I samarbejde med Dansk Center for Byhistorie afholdt Den Gamle By d. 25. oktober seminaret Urban History Exhibited. På seminaret gav oplægsholdere fra ind- og udland deres bud på metoder til at udvikle museernes arbejde med byhistorien. Seminaret var samtidig en markering af Dansk Center for Byhistories 10 års jubilæum og af Den Gamle Bys overtagelse af Århus Bymuseum.

Se oplæg og videoclips her.

Ph.d.-projekt i Videnskab.dk

”Hvor vil du helst bo? I et nyt betonbyggeri med højt til loftet og et rummeligt badeværelse? Eller i et gammelt, historisk hus, der er blevet sat i stand?”

Med disse spørgsmål som indledning gav onlinetidsskriftet Videnskab.dk d. 12. december en udførlig omtale af Kristian Buhl Thomsens ph.d.-projekt om dansk sanerings og byfornyelsespolitiks ideologiske udvikling 1939-1990. Artiklen berettede om to af projektets cases – Aarhus og København – hvor store planer fra 1940’erne til 1960’erne om massive nedrivninger og nybyggeri i byernes centre i 1970’erne og 1980’erne blev afløst af en mere nænsom byfornyelsesstrategi.

Læs artiklen her.

Ny komité-hjemmeside

Aktiviteterne ved Dansk Center for Byhistorie har en tæt forbindelse til Dansk Komité for Byhistorie, der bl.a. fungerer som centrets repræsentantskab. Af samme grund valgte de to fagmiljøer i august at lade deres hjemmesider smelte sammen layoutmæssigt.

Se Dansk Komité for Byhistories hjemmeside her.

 

 

Med venlig hilsen

Kristian Buhl Thomsen
Ph.d.-stipendiat, Dansk Center for Byhistorie
www.byhistorie.dk