Januar 2011

Dansk Center for Byhistorie


Yderligere oplysninger på www.byhistorie.dk


Sidste bind af Ribe Bys Historie 1-3 udkommet

I december kunne centret og Esbjerg Kommune (Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe 1300-sekretariatet) udsende bind 2 og 3 af trebindsværket om Danmarks ældste bys historie. Bøgerne er redigeret af Søren Bitsch Christensen og skrevet af mere end tyve arkæologer, historikere, planlæggere mv.

BØGERNE KAN KØBES HER.

Dokumentation og diskussion om industrielle miljøer

Centret udgav i december bogen "Industriminder i det gamle Århus" i samarbejde med Aarhus Byhistoriske Fond. Bogen fremdrager en række bevarede industrianlæg fra perioden 1860 og frem og dokumenterer bygnings- og kulturhistorie. Bogen er skrevet af Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen og redigeret af Søren Bitsch Christensen.

LÆS MERE HER.

Call for session fra EAUH

The European Association of Urban History har åbnet for sessionsforslag til sin næste konference, der finder sted i Prag 29. august-1.september 2012.

SE MERE HER.

Byhistorie i nyt tidsskrift

Det gratis digitale tidsskrift "Kulturstudier", der har afløst "Fortid og Nutid" og "Folk og Kultur", udkom i november 2010 med sit første nummer. Heri er der artikler af stadsarkivar Henning Bro om "Kollektivhuse. Hovedstaden på forkant" og af centrets tidligere medarbejder Rasmus Braad Christensen om "Højhuse i Danmark 1950-2010".

ARTIKLERNE KAN HENTES HER OG HER.

Byhistoriske bevillinger fra Kulturarvsstyrelsen

Kulturarvsstyrelsen har i sin efterårsuddeling fra Rådighedssummen blandt andet støttet Kroppedal Museum med samlet 330.000 kr. til satsningsområdet "Fingerplanen – identitet og by" med Mette Tapdrup Mortensen som projektleder.

LÆS YDERLIGERE OMTALE HER.

Ph.d.-stipendium om sanerings- og byfornyelsespolitik

Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet har bevilget Kristian Buhl Thomsen og centret et treårigt ph.d.-stipendium til at undersøge "Strategier og ideologier i den danske sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1990".

LÆS MERE HER.

 

Med venlig hilsen


Søren Bitsch Christensen
Leder af Dansk Center for Byhistorie