Hovedstadsmetropolen i det 20. århundrede

Se invitation her.

 

10.00 Velkomst

 

10.15 Fra fæstningshovedstad til hovedstadsmetropol – de lange linjer 1850-1945

Henning Bro, stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv.
SE PRÆSENTATION

 

11.00 En forløber for efterkrigstidens byplanlægning: Lyngby-Taarbæk Kommune i 1930’erne

Lise Skjøt-Pedersen, arkivar, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

11.55 Søllerød Kommune mellem forstadsudbygning og naturbevaring

Caspar Christiansen, arkivar, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

12.40 Frokost

 

13.30 Køge Bugt – velfærdssamfundets nationalpark

Poul Sverrild, museumschef, Forstadsmuseet.

14.15 Byplanlægning og infrastruktur i Roskilde i efterkrigstiden. Satellitbyens udfordringer

Eva Tønnesen, stadsarkivar, Roskilde Stadsarkiv.

15.00 Kaffepause

 

15.15 Hovedstadsrådet – brobygger, blindtarm eller borgmesterklub? Historien om en omstridt myndigheds kompetencer

Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet.

16.00 Dagens foredrag set fra Aarhus – territorial vækst og den lille metropol

Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv.

16.30 Slut