Hjemstavnsforeninger i byen

Hjemstavnsforeninger i byen

"Jyder i København" er blot det seneste eksempel på, hvordan tilflyttere finder sammen med andre med rødder i samme by, egn eller landsdel.
Kender nogle af netværkets medlemmer til andre, måske tidligere eksempler?

Søren Bitsch Christensen
8. august 2003

Svar:

"Bornholms Hjemstavnsforening af 1942", med medlemmer fra især København - eksisterer fortsat og kan kontaktes på bornhjemstavn@mail.tele.dk. Foreningen udgiver månedbladet "Klippeøen", der foruden artikler af primært erindringsmæssig og kulturhistorisk karaktér samt boganmeldelser også indeholder information fra "Bornholmerforeningen for Roskilde og Omegn", "Hjemstavnsforeningen Bornholmerklubben Fyn af 1982", "Bornholmerforeningen for Vestsjælland og Storstrøms Amter af 1987", "Bornholms Hjemstavnsforening for Helsingør og Omegn", "Bornholmerforeningen for Hillerød og Omegn" og "Bornholms Hjemstavnsforening 2000 for Jylland". For at blive medlem, skal man være født og/eller opvokset på Bornholm. Førstnævnte forening oplyste for ca. 25 år siden i en hvervebrochure, at der udenfor øen lever ca. 35.000 mennesker, der er født på Bornholm, men som af forskellige grunde har forladt øen, oftest på grund af manglende erhvervsmuligheder. Blandt en så stor gruppe mennesker er der et vist behov for netværk, hvor bornholmske spørgsmål kan diskuteres, eller hvor der er mulighed for at diskutere hvad som helst, bare det foregår på en af de fem bornholmske dialekter, eller en blanding af dem.

Holger Villumsen
9. september 2003

Svar:

Jeg søger litteratur til forskningsbrug om provinsboers/landboers vandring til København for at søge arbejdsmuligheder og oprettelsen af hjemstavnsforeninger i sammenhæng hermed.

Niels Jørgensen
6. januar 2006

Svar:

Jeg kan da oplyse, at der siden begyndelsen af 1930'erne (tror jeg nok) har eksisteret en forening for "eksilerede ærøboere" i København. Den eksisterer endnu og udgiver jævnligt et medlemsblad. hvis det har interesse, kan jeg komme med en del oplysninger om denne forening.

Peter Henningsen
6. marts 2006