Historiske kort og byudviklin

Historiske kort og byudvikling

Op til seminaret i København 25/26 august om kartografi og landskabsstudier kunne det være interessant at diskutere denne kildeforms muligheder i bystudierne: hvad kan vi udlede om distribution af ressourcer, sundhedsforhold osv fra udskiftningskort, målebordsblade, matrikelkort, luftfotos osv. Litteraturhanivsninger er også meget velkomne

Mikkel Thelle
25. april 2003

Svar:

I 2000 redigerede jeg bogen "Ejendomsændringer i det 20 århundrede". Den blev udgivet i forbindelse med 125-årsjubilæet i Den danske Landinspektørforning og indenholder bidrag om byernes udvikling, vejene, kortene, landskabet mv.

Har du interesse for emnet så køb bogen
http://www.ddl.org/jubilaeum/index.htm

eller kontakt mig.

Esben Munk Sørensen, Professor, Aalborg Universitet

Esben Munk Sørensen
15. maj 2003