Havnespærringer i middelalder og renæssance

Havnespærringer i middelalder og renæssance

Ifølge den svenske jernaldertidsprofessor Fredrik Svanberg findes der bomspærringer ved byernes havneindløb. Disse kendes tilbage fra middelalderen og findes op gennem 1600-1700- tallet. Er der nogen, der kender andre kilder, der omtaler spærringer ? Eller evt. kædespærringer?
Jeg har fundet flere eks. i Olaus Magnusson fra 1555.

Jeppe Ravn
28. marts 2006

Svar:

I Københavns Diplomatarium, der findes digitalt på www.eremit.dk, omtaler flere kilder "bommen" og "bommen ved huset". Bommen lå i forbindelse med byens toldbod. I 1628 flyttede Christian den 4. både toldboden og bommen ud til Sankt Annæ Bro, der lå i samme område, som nutidens toldbod ligger. Prøv blandt andet at kikke i Københavns Stadsretter. Du er velkommen til at sende mig en mail, da jeg ikke kan nævne alle kilderne her.

Hanne Fabricius
6. november 2007